A+ R A-

Održana Skupština FSPP

U Pančevu je održana redovna Skupština Fudbalskog saveza područja Pančevo.

 

Na Skupštini su verifikovani mandati novih članova Skupštine i usvojen je zapisnik sa prethodne sednice. Takođe kao statutarna obaveza je bilo usvajanje finansijskog izveštaja za 2017.godine što je uspešno učinjeno. Bilo je i diskusije o predloženoj ideji u vezi promene sistema takmičenja za sezonu 2019/20.godine.